Hairstyle Sazz Privacybeleid

Hairstyle Sazz, gevestigd te Doctor Slotenmaker de Bruïnestraat 7, 3904 CA, te Veenendaal, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

www.hairstylesazz.nl

+31(0)318 505 061

Doctor Slotenmaker de Bruïnestraat 7
3904 CA Veenendaal

Sascha van Rooij is de eigenaar van Hairstyle Sazz. Zij is te bereiken via info@hairstylesazz.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Hairstyle Sazz verwerkt je persoonsgegevens, doordat je gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

• Voor- en achternaam

• Geslacht

• Geboortedatum

• Adresgegevens

• Telefoonnummer

• E-mailadres

• IP-adres

• Gegevens over jouw activiteiten op onze website

• Internetbrowser en apparaattype

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, kun je contact met ons opnemen via info@hairstylesazz.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Hairstyle Sazz verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Om je betaling af te handelen: Als je een product aanschaft in de webshop van Hairstyle Sazz, hebben we je voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres nodig om het naar je op te kunnen sturen en om je op de hoogte te kunnen houden van de status van je bestelling. Grondslag: overeenkomst.

Om marketinggerelateerde e-mails te verzenden: Hairstyle Sazz verstuurt geen periodieke nieuwsbrief, maar af en toe ontvang je een e-mail als er een landelijke actie is of een actie in jouw salon. Ook vragen we je soms naar je mening over onze dienstverlening. Verder gebruiken we je e-mailadres voor onze cadeaubonnen en om je een (digitaal) verjaardagscadeautje te kunnen toesturen. Grondslag: toestemming.

Om je te bellen of mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren: We kunnen je bellen of mailen om je te informeren over een wijziging van je afspraak, als we een specifieke vraag hebben over je behandeling (bijvoorbeeld als je een klacht hebt ingediend) of om je te vragen mee te werken aan een blogbericht. Grondslag: gerechtvaardigd belang.

Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten: We sturen je een e-mail om je op de hoogte te brengen van wijzigingen in jouw salon, bijvoorbeeld als er sprake is van een verbouwing of verhuizing of als jouw vaste haarstylist (tijdelijk) stopt. Ook houden we je op de hoogte van de status van je bestelling als je een product hebt aangeschaft in de webshop van Hairstyle Sazz. Grondslag: gerechtvaardigd belang.

Om je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken: Als je een account aanmaakt voor de webshop van Hairstyle Sazz, vragen we je om je voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres. Grondslag: toestemming.

Om goederen en diensten bij je af te leveren: Als je een product aanschaft in de webshop van Hairstyle Sazz, hebben we je voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres nodig om het naar je op te kunnen sturen en om je op de hoogte te kunnen houden van de status van je bestelling. Grondslag: overeenkomst.

Geautomatiseerde besluitvorming

Hairstyle Sazz neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Hairstyle Sazz) tussenzit.

Hoelang we persoonsgegevens bewaren

Hairstyle Sazz bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens, zodat we contact met je kunnen opnemen indien noodzakelijk en voor administratieve doeleinden:

Personalia: 2 jaar na laatste bezoek

Adresgegevens: 2 jaar na laatste bezoek

Telefoonnummer: 2 jaar na laatste bezoek

E-mailadres: 2 jaar na laatste bezoek

Aanvraag brochure/inschrijving infoavond: 1 jaar

Chat: 1 jaar

Sollicitaties (bij afwijzing): 4 weken

Delen van persoonsgegevens met derden

Hairstyle Sazz verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Hairstyle Sazz blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Hairstyle Sazz gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Hairstyle Sazz gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden, zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of socialmediabedrijven. Hieronder een overzicht:

Google Analytics

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de Analytics-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Je IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Hairstyle Sazz en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@hairstylesazz.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar altijd binnen vier weken, op jouw verzoek.

Hairstyle Sazz wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Hairstyle Sazz neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, kun je contact opnemen via info@hairstylesazz.nl.